Borowa Wieś - Parafia świętego Mikołaja biskupa

:: menu

Ogłoszenia i intencje mszalne

Koronawirus - informacje

Parafialne nabożeństwa w internecie są wyszczególnione w planie nabożeństw.
Transmisje będą pod tym adresem.
Należy wejść w powyższy link, a następnie opcję "na żywo / live".

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO W SPRAWIE SPRAWOWANIA SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA

z dnia 16 maja 2020 r.

1. W nawiązaniu do p. 4. Zarządzenia z dnia 4 maja br. ponownie zachęcam wiernych do korzystania w okresie wielkanocnym, który trwa do Niedzieli Najświętszej Trójcy (7 czerwca) z Sakramentu Pokuty i Pojednania i do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej, tzn. z przyjęciem Komunii św. Jest to wymóg przykazania kościelnego. Można go wypełnić, uczestnicząc we Mszy św. również w dni powszednie, do czego usilnie zachęcam wiernych.
2. W celu ułatwienia możliwości przyjęcia Sakramentu Pokuty i Pojednania polecam powrót do praktyki dyżuru spowiedników w wyznaczonych i ogłoszonych wiernym godzinach, przede wszystkim przed każdą Mszą świętą, ale także dodatkowo w soboty oraz w innych terminach, stosownie do miejscowych tradycji i potrzeb.
Spowiedź może odbywać się:
a) nadal poza konfesjonałem (co jest zalecane) w przystosowanych pomieszczeniach, odpowiednio dezynfekowanych i często wietrzonych, z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych;
b) w tradycyjnych konfesjonałach - z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich obowiązujących norm sanitarnych, za co szczególną odpowiedzialność ponosi proboszcz/administrator parafii, a bezpośrednio spowiednik.


AKTUALIZACJA! ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ

Podsumowanie:
 • W mszach świętych powinny uczestniczyć przede wszystki osoby związane z przyjętą intencją, z zachowaniem zasady 1 osoba na 10 m2
 • W naszym kościele poza celebransem może uczestniczyć 27 osób.
 • Należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa)

Zgodnie z zarządzeniami Episkopatu

 • Komunii Świętej udziela się na rękę (tutaj instrukcja)
 • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
 • podczas oddawania czci Krzyżowi lub relikwiom nie nalezy dopuszczac do kontaktu fizycznego (pocałunek, dotykanie).

1. Obowiązują nadal poprzednio wydane akty prawne Metropolity Katowickiego związane z ogłoszeniem stanu epidemicznego i odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej - vide Zarządzenie z dnia 25 marca br. nr VAI-22/20 - z wyjątkiem poniższego, które wchodzi w życie od poniedziałku 20 kwietnia br.: a. przywracamy w kościołach i kaplicach parafii archidiecezji katowickiej celebrowanie w niedziele i dni powszednie Mszy św. według stałego harmonogramu. Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową - 1 osoba na 15 m2; b. w związku z tym, należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni przestrzeni kościoła. Troska o przestrzeganie wymienionych norm sanitarnych spoczywa na proboszczu / administratorze parafii.

2. Przypominam, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Zachęcamy więc wiernych do korzystania z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw, w tym do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30. Prośmy wspólnie o ustanie pandemii. Rozmodlona rodzina - razem uczestnicząca w transmitowanej Mszy św. lub nabożeństwie - staje domowym Kościołem, podstawowym ogniwem w rodzinie Kościoła.

3. Zarządzenie to należy umieścić w gablotkach oraz na stronie internetowej parafii (startowej/powitalnej).

Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki Katowice, 17 kwietnia 2020 r. VA I - 26/20

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

Całość

Podsumowanie:
 • Do odwołania obowiązuje dyspensa od obowiązku w Mszy Św. niedzielnej i uroczystościach.
 • Msze Św. i Triduum Paschalne oraz nabożeństwa są sprawowane bez udziału wiernych.
 • Kościoły są otwarte w ciągu dnia do indywidualnej adoracji.
 • Modlimy się wspólnie w domach, a o 20:30 codziennie odbywa się modlitwa różańcowa w intencji ustania zarazy.
 • Nie ma możliwości spowiedzi przez media elektroniczne. Spowiedź indywidualna w zwyczajnej formie tylko po umówieniu się. W razie potrzeby należy wzbudzić żal doskonały i postanowić przystąpienie do spowiedzi sakramentalnej po ustaniu zagrożenia.
 • Zawieszony jest obowiązek "Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą". Nalezy korzystać z Komunii duchowej po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.
 • Wielki Tydzień: celebracje będą transmitowane w mediach elektronicznych o typowych godzinach. Nie będzie Bożego Grobu ani adoracji Krzyża. Nie będzie święcenia pokarmów.
 • Pogrzeby: w dniu pogrzebu można celebrować Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego (urny). Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny (maks. 5 osób, pracownicy zakładu pogrzebowego i ksiądz nie wliczają sie do tej liczby).
 • Pierwsza Komunia św: zob treść w całości zarzadzenia

Do odwołania nie będzie żadnych nabożeństw i spotkań w salce katechetycznej. Pozostańmy w domach - nie ma grzechu. Módlmy się w rodzinach o ustanie pandemii koronawirusa, również za tych, którzy zachorowali, za personel medyczny i wszystkie zaangażowane służby, zaś zmarłych polecajmy Bożemu Miłosierdziu. Trzeba być roztropnym, ale nie ulegajmy lękowi. Miejmy ufność w Panu Bogu. Jest to dla nas wielkie doświadczenie nie tylko życia, ale także wiary.
ks. Proboszcz.

Numer konta Parafii

28 1050 1634 1000 0091 3082 8974

Nabożeństwa

NIEDZIELA (przekaz internetowy Mszy św.o godz.10.30 i 12.00 ) 24.05.2020
8.00 Za ++ Rudolfa i Marka Musioł w r.śm.,zięcia Janusza Fojta
10.30 Za + Genowefę Wyżkiewicz w 30 dzień po śmierci
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Piotra Płuciennika w 18 r.urodzin
15.30 Nabożeństwo majowe (przekaz internetowy)
16.00 Za ++ Antoniego Skiba, Ernę i Antoniego Leżoch

PONIEDZIAŁEK 25.05.2020
18.00 Za ++ Gertrudę i Antoniego Tomaszewskich,zm. z pokrewieństwa
19.00 Różaniec mężczyzn (tylko przekaz internetowy )

WTOREK 26.05.2020 DZIEŃ MATKI
7.00 O Boże błogosławieństwo dla wszystkich matek z naszej parafii i radość wieczną dla zmarłych matek

ŚRODA 27.05.2020
18.00 Za + + Franciszka Kasprowskiego,rodziców,teściów,brata i bratową

CZWARTEK 28.05.2020
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu ( przekaz internetowy)
18.00 Za ++ Jerzego Orszulika,rodziców,braci Józefa i Alojzego,siostrę Helenę Spyra, szwagra Reinholda, teściów Eryka i Bertę Kincer ;Łucję i Jerzego Gola

PIĄTEK 29.05.2020 Wspomnienie św.Urszuli Ledóchowskiej
18.00 Koncel: 1) Za + Alicję Berlińską w I rocznicę śmierci
2) Za + Alberta Woźnicę w 30 dzień po śmierci

SOBOTA 30.05.2020 Wspomnienie św.Jana Sarkandra,prezb. i męcz.
15.30 Do Op.B.,MBNP i św.Mikołaja z podz. za odebrane łaski z prośbą o Boże błog.dla Grzegorza Matuli w 50 r.urodzin
17.00 Za ++ Ernestynę i Ernesta Musioł;Leokadię i Edwarda Polskich,zm. z rodzin Kozubek,Musioł,Dragańczuk,Polski

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 31.05.2020 (przekaz internetowy Mszy św.o godz. 10.30 i 12.00 )
8.00 ZA PARAFIAN
10.30 Do Op.B.,MBNP i św.Mikołaja z podz. za odebrane łaski z prośbą o Boże błog.dla Anny i Tomasza Jendryka w 10 r.ślubu i bł.dla córki Mileny
12.00 Za ++ Henryka Tomaszewskiego; Bertę,Anielę i Pawła Potyka;Teodozję i Alfonsa Tomaszewskich, zm. z pokrewieństwa
15.30 Nabożeństwo majowe (przekaz internetowy)
16.00 Za ++ Emilię Duda w r.śm.,męża Jana,rodzeństwo,teściów,Alojzego Gatnera, syna Krzysztofa, zm. z pokrewieństwa

Ogłoszenia

 • Jezus wstępując do nieba,nie zostawia nas samych.Powiedział:"Ja jestem z wami przez wszystkie dni,aż do skończenia świata" Odejście Pana Jezusa jest dla nas wezwaniem do głoszenia Ewangelii innym ludziom.
 • ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO W SPRAWIE SPRAWOWANIA SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA z dnia 16 maja 2020 r.
  • 1.W nawiązaniu do p. 4. Zarządzenia z dnia 4 maja br. ponownie zachęcam wiernych do korzystania w okresie wielkanocnym, który trwa do Niedzieli Najświętszej Trójcy (7 czerwca) z Sakramentu Pokuty i Pojednania i do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej, tzn. z przyjęciem Komunii św. Jest to wymóg przykazania kościelnego. Można go wypełnić, uczestnicząc we Mszy św. również w dni powszednie, do czego usilnie zachęcam wiernych.
  • 2. W celu ułatwienia możliwości przyjęcia Sakramentu Pokuty i Pojednania polecam powrót do praktyki dyżuru spowiedników w wyznaczonych i ogłoszonych wiernym godzinach, przede wszystkim przed każdą Mszą świętą, ale także dodatkowo w soboty oraz w innych terminach, stosownie do miejscowych tradycji i potrzeb. Spowiedź może odbywać się:
   • a) nadal poza konfesjonałem (co jest zalecane) w przystosowanych pomieszczeniach, odpowiednio dezynfekowanych i często wietrzonych, z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych;
   • b) w tradycyjnych konfesjonałach - z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich obowiązujących norm sanitarnych, za co szczególną odpowiedzialność ponosi proboszcz/administrator parafii, a bezpośrednio spowiednik.
 • W ramach kolejnego etapu znoszenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa rząd postanowił, że od niedzieli 17 maja w kościołach podczas Mszy św. może przebywać 1 osoba na 10 metrów kwadratowych. Z upoważnienia Arcybiskupa Katowickiego proszę o zastosowanie tej decyzji w kościołach naszej archidiecezji i powiadomienie wiernych o dozwolonej liczbie uczestników liturgii. W naszym parafialnym kościele w Borowej Wsi może uczestniczyć 30 osób we Mszy św.
 • Dziś przypada dzień modlitw za Kościół w Chinach
 • Trwa nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego
 • Bóg zapłać za wszelkie ofiary przekazywane przelewem bankowym lub złożone w kościele. Kolekta przyszłej niedzieli na archidiecezję
 • W związku z trwającym stanem epidemicznym nie może się odbyć w tradycyjnej formie pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Zapraszamy jednak wszystkich diecezjan do rodzinnego włączenia się we wspólną modlitwę przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej za pośrednictwem mediów w niedzielę 31 maja br. od godz. 13. Po złożeniu hołdu Matce Bożej, przesłanie społeczne wygłosi abp Wiktor Skworc; Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

:: zapraszamy

:: na skróty...

:: statystyka

Licznik
gości
od 16.12.03

Uwaga: Ta witryna, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych - zobacz więcej na ten temat
do góry
Witryna opublikowana dzięki usługom internetowym Fundacji "Opoka"
do góry